Cộng đồng Tiếng Anh IZI Việt Nam

| Hotline: 0963 815 241 (Ms. Thủy)

Trang liên hệ

Izi tại các thành phố


Chọn chi nhánh IZI ở thành phố bạn quan tâm để biết địa chỉ của chi nhánh đó

Thông Tin Liên hệ

IZI Việt Nam hiện có mặt tại 6 tỉnh thành phố gồm:

1. Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Sài Gòn (IZI Sài Gòn)

2. Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Huế (IZI Huế)

3. Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Đà Nẵng (IZI Đà Nẵng)

4. Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Hà Nội (IZI Hà Nội)

5. Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Vinh (IZI Vinh)

6. Cộng đồng tiếng Anh IZI tại Hải Phòng (IZI Hải Phòng)